Een Huis van het Werk

JobhuisSinds kort hebben wij in Watermaal-Bosvoorde op nr. 127 van de Vinkenlaan een Huis van het Werk. Onder één dak bevinden zich drie afzonderlijke diensten : Actiris, de dienst socio-professionele inschakeling van het OCMW (SPI) en het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Watermaal-Bosvoorde. Handig voor de werkzoekende die op één enkele plaats de verschillende instanties met hun specifieke opdrachten vindt.

Bij de Actiris-antenne  kan men zich in- of uitschrijven als werkzoekende, een attest verkrijgen, een adreswijziging doorgeven, een kopie van zijn dossier krijgen …

De dienst SPI decentraliseert zijn « werktafels » en richt hier een opleidingscentrum in. Wil een werkzoekende een balans laten opmaken of persoonlijke begeleiding dan kan hij terecht in de kantoren van de SPI in de Drie Lindenruimte op 125 Wienerlaan.

In een eerste fase zal de werktafel twee halve dagen per week functioneren. Later en, in functie van de noden kan het uurrooster aangepast worden. Werkzoekenden die door de dienst SPI begeleid worden, krijgen toegang tot een infrastructuur die hen helpt bij het zoeken naar werk en tegelijkertijd kunnen zij op de raad van een coach rekenen.

In de ruimte waar de opleidingen gegeven worden, zullen punctueel workshops, lessen  of infosessies plaats vinden. Tijdens de zomer, traditiegetrouw een periode waarin er minder werk aangeboden wordt, kan men hier dan terecht voor o.a. lessen Nederlands en informatica.  Deze activiteiten richten zich tot alle personen die door de SPI omkaderd worden.

Het OCMW heeft ook een conventie afgesloten met de halte-garderie « Les Petits créatifs » dat zich op de eerste verdieping van het Huis van het Werk bevindt en, heeft er meerdere plaatsen gereserveerd voor ouders die in het kader van hun werk of van hun opleiding in een socio-professionele inschakelingscyclus zitten.

Het PWA heeft ook als opdracht de inwoners van Watermaal-Bosvoorde te helpen en tegelijkertijd de werkzoekenden in staat stellen om via occasionele activiteiten (huishoudelijke hulp, administratieve hulp, kinderopvang, kleine onderhouds-en herstellingswerken ) contacten te leggen en actief te blijven. Bij het PWA kunt u terecht voor informatie over de dienstencheques, tijdskrediet en de loopbaanonderbreking, over de opleidingen, socio-professionele begeleiding…

Het Huis van het Werk is echt wel een must voor elke werkwillige of voor ieder die zijn opleiding wenst te vervolmaken.

Eén enkel adres : 127 Vinkenstraat, 1170 Brussel. De Actiris - antenne  is alle dagen open van 8.30 uur tot 12.15u en van 13.30 uur tot 16 uur ; op donderdag van 13.30 uur tot 16 uur. T. 02.563.22.93-94 (advies i.v.m. werk of 02.563.22.91-92 voor inschrijvingen – attesten).

De dienst SPI is open op maandag tussen 9 en 12 uur en op donderdag van 13.45 uur tot 15.45 uur (enkel voor personen die door de SPI begeleid worden).

Het PWA is open :

van maandag  van 13u30 uur tot 16 uur, de 2de en 4de woensdag van de maand van 9 tot 12u en donderdag van 9 u tot 12 u., e-mail : ale1170@wb.irisnet.be, T. 02.563.23.96

  • maandag van 9u tot 12u en namiddag op afspraak. 
  • woensdag van 9u à 12u
  • de 2de en 4de donderdag van de maand, van 9u tot 12u. 

 

Wat doet de SPI-dienst van het OCMW ?

Zes maatschappelijk werkers met een opleiding psychologie helpen de personen die zich tot het OCMW richten bij hun socio-professionele inschakeling. Dit team geeft begeleiding bij het opmaken van een socio-professionele balans, bij de uitrol of de toelichting van een project, bij de te ondernemen stappen.

Bij de dienst socio-professionele inschakeling kunt u terecht voor individueel onthaal en steun. U krijgt er hulp bij het definiëren van professionele doeleinden, inlichtingen over mogelijke opleidingen, technische hulp bij het zoeken naar werk, logistieke steun, financiële tussenkomst voor sommige kosten …

3 Linden ruimte, 215 Wienerlaan, 1170 Brussel. Van 8 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur of na afspraak. T. 02.679.71.03-04-05-06-08-10.