Eredienst

Mensen die het wensen mogen in hun gemeente hun voorkeur voor de rite van de begrafenisplechtigheid laten registreren.  Deze aangifte is gratis en mag op ieder moment gewijzigd worden.
8 mogelijkheden van rites zijn mogelijk :

  • Rooms-katholieke eredienst;
  • Protestantse eredienst;
  • Anglicaanse eredienst;
  • Orthodoxe eredienst;
  • Israëlitische eredienst;
  • Moslimse eredienst;
  • volgens de lekeovertuigingen;
  • volgens een neutrale filosofische overtuiging.

 
Een uitvaarcontract kan ook worden geregistreerd
Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardbestelling.