Teraardebestelling

Laatste wil inzake de wijze van teraardebestelling (tel 02/ 674.74.21-23-64-66) :
De reglementering betreffende begrafenissen en teraardebestelling onderscheidt twee types van teraardebestelling

  • De teraardebestelling
  • De crematie (verassing) die aan meerdere modaliteiten onderworpen is

 

De verschillende wijze van teraardebestelling zijn de volgende :

  • Het begraven van de stoffelijke resten
  • De crematie gevolgd door het verstrooien van de as op het grasperk van de begraafplaats
  • De crematie gevolgd door het verstrooien van de as in de Belgische wateren.
  • De crematie gevolgd door het begraven van de as binnen de omheining van de begraafplaats
  • De crematie gevolgd door het plaatsen van de as in het columbarium op de begraafplaats
  • De crematie gevolgd door het verstrooien van de as elders dan op de begraafplaats of in de territoriale Belgische wateren.
  • De crematie gevolgd door het begraven van de as elders dan op de begraafplaats
  • De crematie gevolgd door het bewaren van de as elders dan op het begraafplaats

Voor deze laatste drie mogelijkheden moet de overledene zijn laatste wil schriftelijk voor zijn overlijden bekendgemaakt hebben. Bij gebreke aan een schriftelijk bewijs, mogen de naasten de as niet meenemen (behalve indien de overledene  minderjarig was)
Als schriftelijk bewijs worden aanvaard :
De instructies betreffende de wijze van teraardbestelling, geregistreerd bij de dienst Bevolking
Een testament
Elk ander schriftelijk stuk dat door de overledene bij leven aan een naaste of een vertrouwenspersoon overhandigd werd.
Registratie van de wijze van teraardebestelling bij de dienst Bevolking :
Indien u uw laatste wil betreffende de wijze van teraardebestelling wenst te laten registreren, dan moet u met uw identiteitskaart naar de dienst  Bevolking gaan, waar u een document met vermelding van uw keuze kunt invullen. Deze gegevens zullen op het bevolkingsregister van de gemeente vermeld worden. U zult een ontvangstbewijs van uw verklaring ontvangen. U kunt uw keuze altijd wijzigen.
Prijs van deze verklaring : gratis
De verklaring die bij de dienst Bevolking wordt geregistreerd, vermeldt enkel de keuze van teraardsbestelling en niet de persoon die de as meeneemt. Voor drie laatste bovenvermelde gevallen, is het bijgevolg wenselijk een geschreven verklaring op te stellen met vermelding van de naam van deze persoon en eventuele modaliteiten. Deze bijlage wordt niet bewaard op de dienst Bevolking.

Formulier