Motie betreffende de ontbinding van de Gemeentelijke Holding