Retributie van gelegenheid van plaatselijke kermissen

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beraadslaging van 19/11/2014 betreffende de retributie voor de bezetting van het openbaar domein ter gelegenheid van plaatselijke kermissen, uitvoerbaar verklaard op 09/01/2014 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2018;

Overwegende dat het nieuw reglement met betrekking tot de foorbedrijvigheden vaststelt dat de toewijzing van de standplaatsen voortaan door middel van een abonnement verricht wordt;

Overwegende dat de aansluitingen op de elektriciteitskasten voor de gemeente lasten veroorloven is het gerechtvaardigd deze door de ervan begunstigde foorreizigers te laten dragen;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Overwegende dat het nodig is de bedragen van de retributie regelmatig aan te passen;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het Schepencollege;

 

S T E L T   V A S T :

 

het volgende fiscaal reglement vanaf 01/01/2015 en  voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

Artikel 1

Ter gelegenheid van kermissen wordt er, ten laste van de foorreizigers, een retributie gevorderd voor de bezetting van het openbaar domein.

Artikel 2

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld per strekkende meter grondinneming, voor de hele duur van de manifestatie, met een minimum per standplaats :

Per strekkende meter grondinneming :         

 • 2015 : 36,40€                                                    
 • 2016 : 37,10€                                                   
 • 2017 : 37,85€                                                    
 • 2018 : 38,60€                                                    
 • 2019 : 39,35€                                                    

Retributie voor een standplaats van minimum 2 meters en maximum 20 meters.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen de retributie, voor uitzonderlijke omstandigheiden, te annuleren of verminderen.

Artikel 3

In geval van aansluiting op de elektriciteitskasten wordt het bedrag van de retributie verhoogd per dag en per aansluiting :

voor de kleine kermistenten en voor de reiswagens (tijdens het zomer seizoen) 

 • 2015 : 5,50€
 • 2016 : 5,60€
 • 2017 : 5,70€
 • 2018 : 5,80€
 • 2019 : 5,90€

voor de reiswagens (tijdens het winter seizoen) 

 • 2015 : 7,15€
 • 2016 : 7,25€
 • 2017 : 7,40€
 • 2018 : 7,50€
 • 2019 : 7,65€

Artikel 4

De retributie dient voorafgaandelijk betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger.

Artikel 5

De retributies vastgesteld in onderhavig reglement worden ingevorderd door alle rechtsmiddelen.

Artikel 6

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op