Vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beraadslaging van 15/12/2015met betrekking tot het innen van vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats, uitvoerbaar verklaard op 01/01/2016 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;

Gelet op de wet van 20/07/1971 met betrekking tot de begrafenissen, gewijzigd door de wet van 20/09/1998;

Gezien de financiële toestand van de gemeente;

Aangezien er een retributie voor graven in urne kelders moet worden vastgesteld

Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 21/10/2014 ;

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Op voorstel van het Schepencollege;

S T E L T   V A S T :

het volgende reglement betreffende de vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats vanaf 01/01/2018 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019 :

ARTIKEL 1

De concessierechten van graven in de gemeentelijke begraafplaats worden vastgesteld als volgt :

 

A. CONCESSIES VAN 15 JAAR IN VOLLE GROND EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

Volwassenen (1 lichaam)

. 2018 : 983,00€

. 2019 : 1.002,50€

Volwassenen (2 lichamen)

. 2018 : 1.456,00€

. 2019 : 1.485,00€

Kinderen van minder dan 7 jaar

. 2018 : 546,50€

. 2019 : 557,50€

 

 

Begrafenis van een bijkomend lichaam in een individuele of gezamenlijke concessie

. 2018 : 473,00€

. 2019 : 482,00€

Bijkomende urne

. 2018 : 363,50€

. 2019 : 371,00€

 

 

B. CONCESSIES VAN 50 JAAR IN VOLLE GROND EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

 

Individuele concessie

. 2018 : 2.847,00€

. 2019 : 2.904,00€

Gezamenlijke concessie 2 lichamen

. 2018 : 3.831,00€

. 2019 : 3.907,00€

Gezamenlijke concessie 3 lichamen

. 2018 : 4.741,00€

. 2019 : 4.836,00€

Begrafenis van een bijkomend lichaam in een individuele of gezamenlijke concessie

. 2018 : 983,00€

. 2019 : 1.002,50€

Bijkomende urne

. 2018 : 725,50€

. 2019 : 740,00€

 

 

 

C. FAMIELEGRAFKELDERS (duur 50 jaar) EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

 

2 opeenliggende vakken

. 2018 : 5.098,50€

. 2019 : 5.200,50€

3 opeenliggende vakken

.  2018 : 6.375,50€

. 2019 : 6.503,00€

4 opeenliggende vakken

. 2018 : 7.650,00€

. 2019 : 7.803,00€

Bijkomende urne

. 2018 : 727,50€

. 2019 : 741,50€

De vastgestelde prijzen omvatten de kosten voor het bouwen van de kelders.

 

D. KRYPTEN (duur 50 jaar) EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

 

1 cel

. 2018 : 3.824,50€

. 2019 : 3.901,00€

3 cellen

. 2018 : 6.483,00€

. 2019 : 6.612,50€

Bijkomende urne

. 2018 : 727,50€

. 2019 : 741,50€

 

CONCESSIES VAN GRAVEN IN HET COLUMBARIUM EN URNE KELDERS

 

A. CONCESSIES VAN 5 JAAR - gratis

 

B. CONCESSIES VAN 15 JAAR EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

 

Concessie 1 urne

. 2018 : 857,00€

. 2019 : 874,00€

Concessie 2 urnen

. 2018 : 1.275,00€

. 2019 : 1.300,00€

Kinderen van minder dan 7 jaar

. 2018 : 437,00€

. 2019 : 446,00€

Bijkomende urne

. 2018 : 364,50€

. 2019 : 372,00€

 

C. CONCESSIES VAN 50 JAAR EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR

 

Individuele concessie

. 2018 : 2.515,00€

. 2019 : 2.565,00€

Concessies 2 urnen

. 2018 : 3.370,50€

. 2019 : 3.438,00€

Concessies 3 urnen

. 2018 : 4.190,00€

. 2019 : 4.274,00€

Bijkomende urne

. 2018 : 857,00€

. 2019 : 874,00€

 

 

BEHOUD VAN DE NAAMPLAAT OP DE HERINNERINGSMUURT VAN DE STROOIWEIDE EN OP DE VOORMALIGE STROOIWEIDE.

 

Voor een duur van 15 jaar

. 2018 : 130,00€

. 2019 : 132,50€

Voor een duur van 50 jaar

. 2018 : 390,00€

. 2019 : 397,50€

 

 

ARTIKEL 2

De concessierechten van graven zijn verhoogd met :

a)  200 % indien de concessiehouder minder dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats in Watermaal-Bosvoorde heeft.

Mogelijkheid om een concessie van 15 jaar of 50 jaar te kopen;

b) 100 % indien de concessiehouder voor meer dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft in Watermaal-Bosvoorde en dat de eerste persoon die begraven wordt geen hoofdverblijfplaats heeft in Watermaal-Bosvoorde.

Verplichting om een concessie voor 50 jaar te kopen. De concessiehouder is aangewezen als begunstigde van de concessie en kan zijn plaats niet opgeven.

c)  50 %  als de overledene minder dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats in Watermaal-Bosvoorde heeft maar dat hij meer dan 25 jaar in Watermaal-Bosvoorde heeft gewoond.

Mogelijkheid om een concessie van 15 jaar of 50 jaar te kopen;

 

het bewijs van de hoofdvestiging in de gemeente kan alleen maar voortkomen uit een inschrijving of een vermelding in het bevolking- of vreemdelingenregister.

ARTIKEL 3

De prijs van de concessie moet vooraf en in één enkele betaling aan de Gemeenteontvanger worden betaald.

ARTIKEL 4

De rechten vastgesteld in onderhavig reglement worden ingevorderd door alle rechtsmiddelen.

ARTIKEL 5

Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.