Echtscheiding

Op vraag van de griffier van de rechtbank zal het vonnis, dat kracht van gewijsde heeft gekregen, overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.
De bevolkingsdiensten van de woonplaatsen van de ex-echtgenoten worden door die gemeente op de hoogte gebracht van de overschrijving.

Win tijd en maak het uzelf gemakkelijk: bestel uw dokumenten via het elektronisch loket