Euthanasie

Euthanasie wordt  erkend als het recht van iedere persoon om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet.
De wilsverklaring moet worden opgesteld volgens het wettelijk voorgeschreven modelformulier. Het moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.
Facultatief kan de patiënt ook een of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die de behandelende geneesheer op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.
De patiënt kan de wilsverklaring op elk moment intrekken of  aanpassen.
Hoe dan ook wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als hij niet bij bewustzijn is en als zijn toestand wordt beoordeeld als onomkeerbaar.   
De formulieren kunnen op de dienst Bevolking worden afgehaald. Deze procedure is gratis. De wilsverklaring blijft 5 jaar geldig, de gemeente stuurt geen aanmaning want haar rol blijft beperkt tot het registreren in de gegevensbasis. Wat de weigering van medische zorg betreft, deze kan nog niet wettelijk via alle gemeenten worden geregistreerd.
Meer inlichtingen op website euthanasie

Formulier