Wilde dieren voederen is uit den boze !

Wij vinden eendjes voeren helemaal normaal. Toch moet u weten dat de kilo’s brood die alle dagen, in de winter en in de zomer gegeven worden een enorme impact hebben op de dieren en hun omgeving. Kunstmatige voedseltoevoer komt vooral opportunistische diersoorten, zoals stadsduiven, ratten, zwarte kraaien, zwerfkatten, parkieten, vossen, nijlganzen… ten goede, ten nadele van meer kwetsbare diersoorten. Door deze dieren te voederen, groeit hun populatie zeer snel en komt het ecologisch evenwicht in het gedrang.

Daarenboven is dit voedsel vaak niet geschikt voor de dieren. Brood en zeker nat brood is allesbehalve goed voor vogels: het zwelt op in hun maag en kan leiden tot maagstoornissen. De kilo’s brood die in het water terecht komen, kunnen het ecologisch evenwicht van het vijverwater verstoren. Bij grote hitte kan het water zelfs giftig worden en haar bewoners doden. Vervolgens duurt het maanden voordat het ecologisch evenwicht in de vijver hersteld is.

Volgens het gewestelijke en gemeentelijke reglement is het verboden wilde dieren, op enkele uitzonderingen na te voederen. Voederen is toegelaten bij vriesweer en voor kleine vogels die in de tuin komen. Deze mogen tussen 1 november en 1 april worden gevoed: geef hen aangepast graan en zeker geen brood.

Er zwerven hoe langer hoe meer vossen in onze gemeenten. Ten eerste omdat er te weinig roofdieren zijn, maar vooral omdat de etensresten vaak uit de vuilnisbakken puilen. Er zijn twee mogelijkheden om de vossenpopulatie in te dijken: zo weinig mogelijk etensresten in onze vuilzakken en een container in hard plastiek kopen. De gemeente verkoopt deze aan 11 €/stuk, met uw naam erop gegraveerd en bovenop aan huis geleverd.

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar

netheid1170@wb.irisnet.be of door te bellen naar T. 02 674.74.36.