Parkeerkarten

Hoe krijg ik een «bewonerskaart »?

U kunt de «bewonerskaart » bij het Gemeentebestuur op de dienst Bevolking aanvragen. U hoeft enkel te bewijzen dat uw woonplaats of uw hoofdverblijfplaats in de betrokken zone gelegen is en een kopie van het inschrijvingsbewijs meebrengen. Voor bijzondere gevallen neemt u best contact op met de dienst Bevolking.

Er kunnen tot twee «bewonerskaarten» per gezin toegekend worden.
De «bewonerskaart» is 1 tot 2 jaar geldig. Op de vervaldatum moet de kaart aan het Gemeentebestuur overhandigd worden. Wenst u de geldigheidsduur van de kaart te verlengen, dan is het better dit twee weken voor de vervaldatum van de kaart aanvragen.
De «bewonerskaart» wordt tegen volgende tarieven afgeleverd:
 
Geldigheidsduur    1 jaar    2 jaren
Eerste kaart         12,10 €    24,20€
Tweede kaart       60,15 €    120,30 €

En voor de ondernemingen?

De ondernemingen die in en blauwe zone gelegen zijn kunnen één of meerdere «gemeentelijke parkeerkaarten» kopen, waarmee men vrijgesteld wordt van de betaling van parkeerbelasting.
Met onderneming wordt bedoeld vennootschappen, openbare- of privé-instellingen, scholen, vzw’s, kerken en verzorgingsinstellingen.
De «gemeentelijke parkeerkaart» is enkel geldig in de zone waar de onderneming gelegen is. Op elke kaart staat de nummerplaat van het betrokken voertuig.
Het maximum aantal «gemeentelijke parkeerkaarten» voor de ondernemingen wordt als volgt berekend:
 
Minder dan 5 werknemers  : 150 € per kaart 
6 tot 20 werknemers    250€ per kaart
21 tot 30 werknemers    500€ per kaart
Meer dan 30 werknemers   600€ per kaart
 
Bij de berekening van het aantal kaarten houdt het gemeentebestuur rekening met het totale aantal werknemers per bedrijfseenheid min het aantal parkeerplaatsen dat de onderneming ter beschikking stelt van het personeel. De gemeentelijke parkeerkaart wordt op aanvraag bij de dienst Bevolking verkregen door middel van dit Formulier. Dit formulier af te leveren op de dienst parkeerkarten. De onderneming moet een kopie indienen van de inschrijvingsbewijzen van de voertuigen waarvoor een aanvraag ingediend werd.

De gemeentelijke parkeerkaart is één jaar geldig. Wenst u de kaart te verlengen, dan moet de aanvraag twee weken voor de vervaldatum ingediend worden.