Organisatie van een evenement

Voor de organisatie van wijkfeesten, sportwedstrijden of opnames, moet een verzoek van vergunning 6 weken voor de organisatie van het evenement aan het Kabinet van de Burgemeester (odeleuze.bgm@wb1170.brussels) gericht worden.

Voor om het even welke andere gebeurtenis die op de openbare en/of particuliere ruimte plaatsvindt maar die een effect op de openbare ruimte heeft - bijvoorbeeld: organisatie van grote sportwedstrijden met een effect op de openbare ruimte (parkeren), opnames, Feest van de Bloemen, carnaval van de Bezem Hoek -  moet om een voorafgaande vergunning van de Burgemeester verzocht worden

Procedure

        Gemeente Watermaal-Bosvoorde
      Antoine Gilson plaats, 1
      1170 Brussel

       of per mail: events@wb1170.brussels

  • Wanneer het advies van DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en dringende Medische hulp van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) verzocht moet worden, zal een plan van geografische ligging en implantatie van de infrastructuren in overeenstemming met de voorschriften van DBDMH  bijgevoegd worden. Dit verzoek van adviezen zal door de gemeente ingediend worden
  • De Burgemeester zal de organisator van het vervolg voor zijn vraag zo snel mogelijk in kennis stellen en in ieder geval uiterlijk binnen maximum 3 weken vanaf de indiening van de vraag of binnen 5 weken vanaf de indiening van de vraag wanneer het advies van DBDMH wordt verzocht.  Gelieve nota te nemen dat deze laatste termijn rekening houdt met de indiening termijn van het advies bij DBDMH die op 4 weken voor de gebeurtenis is vastgesteld

Indien u bijkomende inlichtingen wilt verkrijgen, verzoeken wij u contact te willen opnemen met het Gemeentesecretariaat (Mevrouw Sophie Dewandeler 02.674.75.87 of Mevrouw Fabienne Paternoster 02.674.74.13)