Onze gemeente zet zich in voor de vluchtelingen !!

Elke dag komen in België personen toe die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolgingen. De gemeente en het OCMW van Watermaal-Bosvoorde slaan de handen in elkaar om deze personen opvang aan te bieden.

Daarnaast hebben veel burgers aangeboden om asielzoekers en vluchtelingen te helpen. Wenst ook u in Watermaal-Bosvoorde een helpend handje toe te steken, neem dan contact op met het OCMW (02/663.08.00)

Hieronder enkele tips om uw wegwijs te maken.

Mentor-Escale is actief op zoek naar families die thuis alleenstaande vluchtelingen kinderen en adolescenten kunnen onthalen. 
Om onthaalfamilie te worden en deel uit te maken van een betere toekomst voor deze jongeren, gelieve het team “families” van Mentor-Escale te contacteren op 02/505.32.32 of via het adres  familles@mentorescale.be

Voor meer informatie, kan u onze internet site bezoeken: www.mentorescale.be

https://vimeo.com/mediares/review/150059002/cb97e3d810

Een schenking in natura

De jongste weken werden er heel wat schenkingen in natura gedaan. Elke week veranderen de behoeften en op elke plaats zijn ze anders. Daarom raden wij u ten zeerste aan om contact op te nemen met een van onderstaande organisaties. Zo belandt uw schenking zeker op de beste plaats.

De hieronder vermelde verenigingen zijn gespecialiseerd in de opvang van asielzoekers en de begeleiding van vluchtelingen. Zij zijn steeds op zoek naar kledij, speelgoed, meubels, bedden, matrassen, lakens, keukengerief …

FEDASIL (Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers)

 

Vrijwilligerswerk

Personen die vrijwilligerswerk wensen te verrichten voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in België, kunnen terecht bij :

 

Word voogd van een NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdeling)

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn kinderen en/of adolescenten die minderjarig zijn en zich zonder ouders of voogd  ver van hun land van herkomst bevinden. Vaak hebben zij een lang parcours van migratie en uitwijzing achter de rug. 

Deze minderjarigen hebben heel uiteenlopende parcours en profielen en ook de redenen waarom ze hun land van herkomst zijn ontvlucht kunnen heel divers zijn. Ze hebben wel allen nood aan bescherming, wettelijke vertegenwoordiging en begeleiding.

Als voogd van een NBMV wordt u dan ook zijn wettelijke vertegenwoordiger en waakt u over het algemeen welzijn van een minderjarige. 

 • De belangrijkste opdrachten van de voogd :
 • Bijstaan van de minderjarige bij alle procedures die op hem betrekking hebben
 • Erop toezien dat de minderjarige onderwijs krijgt, psychologische steun ontvangt alsook de nodige geneeskundige verzorging , passende huisvesting en hulp van de overheid
 • Toelichting geven aan de minderjarige bij de beslissingen omtrent zijn persoon
 • Samenwerken met de minderjarige, met de persoon of instelling die hem huisvest, met de instanties bevoegd voor asiel, toegang tot het grondgebied, verblijf en verwijdering, of met andere betrokken instanties

 

 • Wat zijn de voorwaarden?

Men moet meerderjarig zijn en in België verblijven of in het bezit zijn van een verblijfsvergunning van onbepaalde duur.

Er is geen specifiek diploma vereist voor de uitoefening van de functie van voogd. De voorwaarden hebben betrekking op de vaardigheden en de kennis betreffende de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen:

 • Begaan zijn met de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
 • Relationele vaardigheden
 • Vaardigheden op het vlak van organisatie en coördinatie
 • Afwezigheid van belangenconflicten met de minderjarige

 

Als de kandidaat aan de criteria voldoet, wordt hij door de dienst Voogdij uitgenodigd voor een gesprek waarbij gepeild wordt naar zijn motivatie en zijn bekwaamheid om met specifieke problemen om te gaan. Voogd worden is verenigbaar met een beroepsactiviteit voor zover de kandidaat zich enkele dagen per jaar kan vrijmaken om de minderjarige bij te staan bij de verschillende verhoren en procedures die op hem betrekking hebben. Een voltijds werkende persoon kan gemiddeld een tot twee voogdijen uitoefenen, naargelang zijn beschikbaarheid.

 • Hoe uw kandidatuur indienen ?

De kandidaat kan op ieder tijdstip een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst Voogdij, mits de omschreven procedure en criteria nageleefd worden.

Het kandidaatsdossier moet de volgende documenten bevatten :

 • Een motivatiebrief
 • een curriculum vitae
 • een bewijs van goed gedrag en zeden (model II) – (dat document kan afgeleverd worden door uw gemeentelijke overheid)
 • alle verdere inlichtingen over de opleiding, beschikbaarheid en bekwaamheid met betrekking tot de problematiek.

De dossiers moeten worden verstuurd naar de dienst Voogdij ter attentie van  :

Bernard Georis
Adviseur – hoofd van dienst
FOD Justitie
Dienst Voogdij
Waterloolaan 115
1000 Brussel

 Zijn woonst te huur aanbieden

Het is mogelijk om een woning (huis, appartement, studio) in goede staat te verhuren aan ngo’s die een overeenkomst hebben afgesloten met FEDASIL voor de opvang van personen die een asielaanvraag hebben ingediend en waarvan de aanvraag in behandeling is bij de bevoegde instellingen.

 • Hoe lang ?

Minstens 1 jaar

 • Tegen welke financiële voorwaarden ?

De woningen worden door de ngo’s zelf verhuurd aan betaalbare prijzen.

 • Wat zijn de juridische gevolgen voor de persoon die huisvest ?

Deze is onderworpen aan het huurrecht en heeft dan ook geen directe band met de gehuisveste persoon.

 • Hoe kan men zijn woning aanbieden ?

Neem contact op met de volgende ngo’s :

 • Aide aux personnes déplacées (085/21.34.81)
 • Caritas International (0471/72.05.42)
 • Protestants sociaal centrum (02/512.80.80)
 • Service social de solidarité socialiste, SESO (02/533.39.84)
 • Mentor-Escale (02/505.32.32)

Wenst u meer te vernemen over de juridische gevolgen van huisvesting, dan nodigen wij u uit om deze analyse voorgesteld door de CIRé (Coördinatie en Initiatieven voor en met vluchtelingen en vreemdelingen) te raadplegen.