Werken aan het waterleidingnet Emile Van Becelaerelaan

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

VIVAQUA, uw waterdienst in het Brusselse Gewest, zal op 16/04/2018 werken starten  Emile Van Becelaerelaan om de bestaande leiding onder het wegdek te vervangen door twee nieuwe leidingen die in het trottoir worden gelegd.

Deze werken, die in coördinatie met , Proximus en Sibelga worden uitgevoerd, zullen ongeveer 140 duren en we zullen erop toezien dat u er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

Tijdens de werken moeten we nu en dan de watertoevoer in uw straat onderbreken. Telkens als dat gebeurt, zal ons personeel ter plaatse u in de mate van het mogelijke hiervan op de hoogte brengen. Aarzel niet om ons te bellen als u een specifiek probleem hebt.

Om uw woning op de nieuwe leiding te kunnen aansluiten, moet onze ploeg er toegang toe hebben. Onze technisch verantwoordelijke zal hiervoor contact met u opnemen om een afspraak vast te leggen.

Tussen 7.30 en 15.30 uur staat onze technische dienst (tel: 02/373.74.12) volledig tot uw beschikking voor elke vraag in verband met deze werken (grondwerken, signalisatie, watervoorziening, …). Voor vragen over gas, elektriciteit, telefoon, … kunt u zich rechtstreeks wenden tot de verantwoordelijke maatschappijen.

Na afloop van de werken op het waterdistributienet wordt het rioolnet aangepakt. U zult tijdig een nieuw bericht in de bus krijgen met alle nuttige informatie over die werken.

We danken u voor uw begrip.

Hoogachtend