Adoptie

T. 02.674.75.12 (loket 7)

Algemene inlichtingen

De adoptieakte moet gehomologeerd worden door de Rechtbank. Nadien zal het homologatievonnis op initiatief van het Openbaar Ministerie overgeschreven worden door de dienst van de burgerlijke stand, die de betrokken bevolkingsdienst van de adoptie op de hoogte zal brengen.
Nieuwe wetgeving inzake internationale adoptie.

Meer info: Overheidsdients Justitie