Erkenning van een kind

Sinds 1 april 2018 heeft  de procedure in het kader van de vaderschaps-/meermoederschapserkenning voor ongehuwde koppels fundamenteel verandert.

Elke erkenning moet het voorwerp maken van een administratief dossier bevattende verschillende documenten.

De volledige dossiers zullen de opmaak van een verklaring tot erkenning toestaan en daarna pas de erkenningsakte zelf.

In België kunnen de erkenningen enkel gebeuren voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeenten waar de door de erkenning betrokken personen zijn gehuisvest of verblijven (vader/meemoeder, moeder, kind)  of voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van het kind.

De procedure is daardoor veel langer.

De erkenningen voor een notaris in België worden niet meer aanvaardt.

« Een vaderschap (meemoederschap) erkenning kan gedaan worden:

 • voor de geboorte
 • op het moment van de geboorte verklaring,
 • na de geboorte.

 

Voorwaarden:

De moeder moet haar toestemming geven als het kind jonger dan 12 jaar is

De moeder en het kind moeten hun toestemming geven als het kind ouder dan 12 jaar is.

Het kind moet zijn toestemming geven als het geëmancipeerd of ouder dan 18 jaar is.

 

Methodes en de documenten:

 1. Voor de geboorte:

Na een eerste analyse door de dienst van de burgerlijke stand, moeten beide ouders samen naar de dienst burgerlijke stand komen, alleen op afspraak 02/674 74 17 of 02/674 75 12 of via burger.stand@wb1170.brussels

 • met hun identiteitsbewijzen
 • met een origineel doktersattest dat aangeeft, dat mevrouw zwanger is en de voorziene datum van de bevalling (het certificaat moet overeenstemmen met de lopende zwangerschap). Er is geen minimale zwangerschap termijn na te leven.
 • als de erkenner (ster ) (vader of co-ouder) niet Belgisch is: is een consulair attest (gewoonte certificaat) dat stelt dat de erkenning is voorzien door de wet van de erkenner (ster) en de voorwaarden van deze.

Voordelen van de erkenning voor de geboorte:

 1. De afstammingsband is bevestigd, als de ouder die de erkenning deed komt te overleden, is het kind zijn erfgenaam;
 2. De geboorte premie kan voor de geboorte aangevraagd worden;
 3. De moeder moet niet aanwezig zijn bij de geboorte verklaring.
 4. Na de geboorte:

Na een eerste analyse door de dienst van de burgerlijke stand,

 • beide ouders moeten samen naar de dienst burgerlijke stand komen, alleen na afspraak 02.674.74.17 of 02.674.75.12 of via burger.stand@wb1170.brussels

- als het kind ouder dan 12 jaar is, moet het eveneens aanwezig zijn

- de erkenner (es) en het kind als het een minderjarige geëmancipeerde is of ouder dan 18 jaar, moeten samen naar burger.stand@wb1170.brussels komen

Er is in dit geval geen toestemming van de moeder.

 • Met hun identiteitskaarten
 • Als de erkenner (ster) (vader of co-ouder) niet Belgisch is: bevestigt een consulair attest (gewoonte certificaat) dat stelt dat de erkenning is voorzien door de wet van de erkenner (ster) en de voorwaarden van deze.

Dossierkosten 2020 : 31,50 €.

Voor verder inlichten over de afstamming, zie de website van de FOD Justitie

of gelieve contact te nemen met  dienst Burgerlijke Stand (T. 02.674.74.17).