Identiteitskaart

De eID is de elektronische identiteitskaart van de Belgen. De identiteitskaart is het bewijs dat u ingeschreven bent in het rijksregister (externe link) van de natuurlijke personen. 

Met de eID kunt u:

 • zich identificeren om uw identiteit, nationaliteit, leeftijd… te bewijzen
 • zich authenticeren om uw identiteit, nationaliteit, leeftijd… op elektronische wijze te bewijzen
 • als meerderjarig persoon elektronisch tekenen. Een elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

Alle informatie over de eID vindt u op:

WAT MOET JE DOEN ?

 • Biedt je persoonlijk aan bij het loket 3 of 4 (02/674.74.66 ou 02/674.74.20 ou 02/674.74.22).
 • Wees in het bezit van je huidige identiteitskaart, de oproepingsbrief en van een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud), conform de ICAO-normen. Er is geen fotohokje op het gemeentebestuur.
 • Na de ondertekening van het basisdocument, duurt het 3 weken vooraleer de identiteitskaart beschikbaar is.
  De betrokken persoon ontvangt thuis een pincode en een pukcode, onder vertrouwelijke enveloppe. De kaart ligt bij de Gemeente. De betrokkene kan dan zijn kaart komen halen, maar moet zijn oude identiteitskaart en zijn codes meebrengen (certificaat van verlies of papier van intrekking door de gemeente). Deze codes zijn nodig om de elektronische handtekening op de identiteitskaart te valideren. U moet deze codes goed bewaren want u heeft ze nog nodig voor verdere aanvragen (b. v. adreswijziging, enz.) Enkel de pincode (4 cijfers) kan worden gewijzigd.

TARIEF

 • 22,95 €
 • Spoedprocedrure  105,45 € (J+2), extreme spoedprocedure 136,65 € (J+1),  extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering 102.40 € (J + 1)
 • Nieuwe PIN et PUK codes : 5,90 €

HOE KRIJG JE TOEGANG TOT ONLINE TOEPASSINGEN ?

HOE KRIJG JE TOEGANG TOT ONLINE APPLICATIES?
Als u uw eID moet gebruiken om toegang te krijgen tot online applicaties, is het daarom essentieel om een identiteitskaartlezer te hebben en om deze nieuwe versie van de middleware (Versie 4.0.7; eID Viewer 4.0.7) te downloaden en te installeren, die beschikbaar is op de FEDICT website op het volgende URL-adres:
http://eid.belgium.be/fr.Il Deze nieuwe middleware maakt ook het gebruik van eID's met een geldigheidsduur van 5 jaar mogelijk.

KIDS-ID - IDENTITEITSDOCUMENT VOOR KINDEREN

Zie

VERLIES OF DIEFSTAL IDENDITEITSKAAR - PASPOORT

Zie