Paspoort

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort registreert de dienst Paspoorten uw foto, handtekening en vingerafdrukken.

Het Belgisch paspoort is voor iedereen hetzelfde maar er zijn lichte verschillen in de aanvraagprocedure afhankelijk of u in België of in het buitenland verblijft:

Belgen die niet bij een Belgische gemeente en ook niet bij een Belgische ambassade of een Belgisch consulaat in het buitenland zijn ingeschreven, kunnen geen gewoon paspoort aanvragen, enkel een voorlopig paspoort.

Het paspoort is een reisdocument dat nodig is om te reizen in alle landen waar de identiteitskaart niet volstaat als reisdocument.

Voor uw vertrek kijkt u best na  welk document vereist is voor uw land van bestemming.

PROCEDURE

T. 02/674 74 66 of 02/674 74 20 met de volgende documenten :

 • Identiteitskaart
 • Oude paspoort of attest van diefstal van de politie
 • 1 recente foto (jonger dan 6 maanden) en in kleur, op een witte en uniforme achtergrond, van voren genomen op fotopapier. Er is geen fotohokje op het stadhuis. Fotomatrix: aanvaardbaarheidscriterium
 • Voor het paspoort van een minderjarig kind:
  • identiteitskaart van een van de twee ouders die het kind vergezellen (+ die van het kind). 
  • Als het kind onder voogdij staat: het vonnis waaruit blijkt dat de voogd de aanvraag voor het paspoort van het kind mag doen
  • kinderen ouder dan 12 jaar moeten hun paspoortaanvraag ondertekenen, die moet worden medeondertekend door een ouder die het ouderlijk gezag uitoefent.
  • Het kind (0-18 jaar) moet aanwezig zijn bij het aanvragen van zijn paspoort om zijn identiteit en foto te verifiëren.
  • Foto van de aanvrager jonger dan 6 jaar: alle foto-acceptatiecriteria zijn van toepassing, behalve: positie: "ogen op een horizontale lijn", "hoofd recht" en "schouders recht" criteria.
   Gezichtsuitdrukking: de criteria "neutrale uitdrukking", "rechte blik in de zoom" en "gesloten mond". de aanvraagformulieren moeten persoonlijk worden ondertekend aan het loket. - teruggave van het oude paspoort (in geval van diefstal, aangifte bij de politie).

TARIEVEN

 • Prijs voor volwassenen : 94 €
 • Prijs voor minderjarigen  (0 tot 18 jaar oud) : 37 €
 • Spoedbehandeling  (24 h als de aanvraag vertrek voor 15 u 30) : 269 of 329 €  (volwassenen) et 212 € of 272 € (minderjarigen)

TERMIJN

 • 10 werkdage

VALIDITEITSTERMIJN

 • 7 jaar voor de volwassenen
 • 5 jaar voor de minderjarigen.

PASPOORT VOOR BELGEN DIE IN HET BUITENLAND WONEN

Een Belgische staatsburger gedomicilieerd in het buitenland kan een paspoort verkrijgen op het Belgisch Consulaat van het land waar hij of zij verblijft of, indien hij of zij tijdelijk in België verblijft, bij:

 • zijn/haar laatste woonplaats in België
 • zijn/haar gemeente van geboorte (als hij/zij nog nooit in België heeft gewoond)
 • de gemeente van zijn/haar keuze (als hij/zij nog nooit in België heeft gewoond en niet in België is geboren)

Dat paspoort laat hem of haar toe zich naar een ander land te begeven of terug te keren naar het land waar hij of zij verblijft.

U dient zich persoonlijk aan te bieden, met uw identiteitskaart en oud paspoort, indien aanwezig, en pasfoto's die voldoen aan de ICAO-normen. De gemeente scant de foto, neemt de vingerafdrukken, de handtekening en vraagt om betaling (enkel bancontact). Deze informatie wordt automatisch doorgegeven aan het registratieconsulaat, dat al dan niet instemt met de overlegging van het paspoort. Het paspoort zal worden afgegeven aan Watermaal-Bosvoorde. De productietijd is de gebruikelijke tijd (+/- 10 dagen) + de goedkeuringstijd van het consulaat, die per consulat zal variëren. In het geval van een problematisch geval neemt het consulaat rechtstreeks contact op met de persoon, de gemeente heeft geen beslissingsbevoegdheid en registreert alleen de gegevens.

Buitenlandse Zaken 

VOORLOPIG PASPOORT

Het is enkel mogelijk om een voorlopig paspoort te krijgen bij hoogdringendheid, voor humanitaire redenen (zoals een overlijden in het buitenland) en op grond van schriftelijke bewijzen.

Enkel en alleen voor deze reden kan de aanvrager zich wenden tot de  FOD Buitenlandse Zaken om een voorlopig paspoort te verkrijgen.

REISDOCUMENT VOOR VLUCHTELINGEN, STAATLOZEN OF VREEMDELINGEN
Alleen op afspraak  02/674 75 20 ou 86
https://diplomatie.belgium.be/

FAQ
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://diplomatie.belgium.be/nl/ (Reisen met minderjarigen kinderen - prijs van een ouderstoelatint : 5,40 €)

PASPOORT GEZONDHEID
https://www.passeportsante.be/intro.php
https://diplomatie.belgium.be/fr