Rijbewijs

(Loket 2 : 02/674 74 21-64)

Rijbewijzen in bankkaartmodel geldig 10 jaar (eerste rijbewijs, medische selectie, duplicaat) : 20 € kostprijs + gemeentetaks (9,25 €).

Geen voorlopige rijbewijzen meer voor de categorie A3 ( bromfiets) (nieuwe categorie AM). Vanaf 1 mei 2013, om aan het praktische examen te kunnen deelnemen,  moet de kandidaat-bestuurder 4 lesuren hebben gevolgd.

 

  Photos Documents à fournir Coût 2019
Voorlopig rijbewijs of leervergunning 1 pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond).
 • identiteitskaart
 • het aanvraagsformulier afgeleverd door het examencentrum;
 • eventuele attesten afgeleverd door een rijschool (12 of 18 maanden);
 • Een kopij van de identiteitskaart en rijbewijs van de begeleider (12 of 36 maanden).

29,50 €

 

Eerst rijbewijs 1 pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond).
 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het praktisch examen;
 • uw voorlopig rijbewijs of het bijlage 4;

29,50 €

 

Medisch attest 1 pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond).
 • identiteitskaart
 • het medische selectieformulier met vermelding van de geldigheidsdatum;
 • het hudig rijbewijs

29,50 €

 

 

Duplicaat 1 pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond).
 • identiteitskaart
 • verklaring van verlies of diefstal afgeleverd door de politie

29,50 €

 

Verandering van categorie 1 pasfoto (jonger dan 6 maanden en op een witte achtergrond).
 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het praktisch examen;
 • uw voorlopig rijbewijs of het bijlage 4 of het huidig rijbewijs

29,50 €

 

Internationaal rijbewijs 1 recente pasfoto (op een witte achtergrond)

 • identiteitskaart
 • uw rijbewijs

25,50 €

 

De burger die in de onmogelijkheid is om zijn rijbewijs te komen afhalen zal een volmacht moeten opmaken met kopie van zijn identiteitskaart alsook, eventueel, van het rijbewijs, voorlopig rijbewijs of de bijlage 4.


Ik ben in het bezit van een europees rijbewijs ? Moet ik mijn rijbewijs inwisselen (link vanna de europese instellingen)

FOD Mobiliteit : de rijbewijzen

Een nummerplaat voor elke bromfiets !