Schenking van organen

(Loket 1 Tel. 02/674.74.21)

Er bestaat een lange wachtlijst van personen die op schenking van organen hopen, die hun leven kan redden.
Volgens de Belgische wetgeving is eenieder, ongeacht zijn leeftijd, een potentiële organendonor. Dat betekent dat de artsen bij iemand die hersendood is (dwz. overleden ten gevolge van een onomkeerbare hersenbeschadiging) de voor de transplantatie vereiste organen kunnen wegnemen. Jammer genoeg, gebeurt dit slechts zelden. Families, aangegrepen door het overlijden en onwetend over de impliciete wil van de overledene verzetten zich tegen de organendonatie : dit gebrek aan kennis over de wil van de overledene blokkeert tranplantaties die nochtans levens zouden kunnen redden !
 

Om uw naasten deze pijnliijke beslissing te besparen, kunt u op ontegensprekelijke wijze uw wilsbesluit betreffende de organenschenking uiten.
U hoeft enkel, met uw identiteitskaart naar de dienst « Bevolking » te komen. Er bestaan twee mogelijkheden :

  • U tekent een wilsbesluit betreffende het wegnemen van organen waardoor u zich tot donor verklaart. De artsen kunnen dan, zelfs tegen de mening van uw naasten in, organen wegnemen.
  • U tekent een weigering tegen het wegnemen van organen. Nu mag geen enkel orgaan of weefsel weggenomen worden.

 

Deze verklaringen zijn gratis en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Ze worden in het nationaal register vermeld.  U krijgt een ontvangstbewijs van deze verklaring waarop uw keuze eenduidig aangegeven staat.


Het wegnemen van organen wordt in de operatiezaal uitgevoerd en gebeurt met alle respect voor het stoffelijk overschot.
De begrafenis kan vervolgens op volledig normale wijze en in naleving van de gekozen begraafmanier (teraardebestelling, crematie) verlopen.

Bezwaar

Een persoon die ouder is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten mag zijn bezwaar uitdrukken. Indien een persoon jonger is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt, hetzij door deze persoon zelf, hetzij, zolang deze persoon in leven is, door nabije familieleden die met hem samenleven.

Indien een persoon jonger is dan 18 jaar en niet in staat is om zijn wil te uiten, kan het bezwaar worden uitgedrukt, zolang hij in leven is, door nabije familieleden die met hem samenleven. Indien een persoon wegens geestesziekte niet in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt, zolang de persoon in leven is, door zijn wettelijke vertegenwoordiger, door zijn voorlopige beheerder of, bij gebrek aan dezen, door het naaste familielid.

Formulier

Gratis
Op plaats of per telefoon