Vreemdelingen

Procedure

1)Europese onderdanen: eerste inschrijving in België

Enkel op afspraak !

Neem contact op met de dienst via 02/674 74 64 of 02/674 75 50 of per e-mail naar het volgende adres  : bevolking@wb1170.brussels

2) Onderdanen van buiten de Europese Unie

Alleen per e-mail naar het volgende adres: bevolking@wb1170.brussels

Wijziging van verblijfplaats in de gemeente

Een vreemdeling die is ingeschreven in het vreemdelingenregister, in het wachtregister of in het bevolkingsregister of en zijn woonplaats in de gemeente heeft gewijzigd, moet zich binnen acht werkdagen melden bij de vreemdelingendienst.

Identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder 12 jaar 

Gelijkvloers van het Gemeentehuis

(02/674 74 21, 02/674 74 16, 02/674 75 20, 02/ 674 74 64 of 02/674 75 50)

De houder van het ouderlijk gezag moet zich, met zijn of haar eigen identiteitskaart, met het kind en een recente foto presenteren. Hij moet ook, bij intrekking, het vorige identiteitsbewijs of een verklaring van verlies of diefstal overleggen. Dit document wordt alleen afgegeven voor kinderen die in Watermaal-Bosvoorde verblijven.
Kost : 1,25 € - Kosten van ouderlijke toestemming : 5,40 €
https://www.ibz.rrn.fgov.be

Verlenging van verblijstitels

De vreemdeling is verplicht, ook zonder dagvaarding, één maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning een aanvraag tot verlenging of verlenging van zijn verblijfsvergunning in te dienen.
Hiervoor worden zij verzocht hun werkvergunning en/of beroepskaart of de vereiste "student"-documenten (opleidingsbewijs, studiebeurzen, een verbintenis tot tenlasteneming, bewijs van voorlegging van de examens) mee te brengen.

Tarief 2020


Opening van een dossier "vreemdeling" (afkomstig uit het buitenland) voor inschrijving in de gemeente : 33,50 € per dossier.

 • 6,60  € voor een eerste titel
 • 6,60  € voor een verlenging
 • 6,60  € voor een duplicata
 • Andere documents geleverd aan vreemdelingen (K.B. van 08/10/1981): 6,60  €.

Elektronische kaarten voor vreemdelingen EU 22,95 € /niet EU 23,45 €

Spoedbehandeling : 105,45 €, extreme spoedbehandeling  €

Definief vertrek uit België

Een vreemdeling die het Koninkrijk verlaat, moet zich binnen acht dagen voor zijn vertrek uit België definitief melden om uit het vreemdelingen- of bevolkingsregister te worden geschrapt.

Reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen (bron: Buitenlandse zaken)

PROCEDURE

U uitsluitend aanbieden aan het loket « Vreemdelingen » tijdens de openingstijden van de dienst.

 1. 02/674 74 21, 02/674 74 16 of 02/674 75 20 met de volgende documenten:
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Oud reisdocument voor vluchteling of staatloze of attest van diefstal/verlies van de politie
 • 1 recente foto (minder dan 6 maanden) en in kleur, op witte eenvormige achtergrond, frontaal genomen op fotopapier. Er is geen fotocabine in het Gemeentehuis.                      Fotomatrijs: inwilligingscriterium
 • Voor het reisdocument van een minderjarig kind:
  • Verblijfsvergunning of identiteitskaart van de ouder dat het kind vergezelt (+ die van het kind). Deze ouder moet de ouder zijn waar het kind zijn hoofdverblijf plaats heeft
  • als het kind onder voogdij staat: het vonnis dat bewijst, dat de voogd het reisdocument verzoek voor het kind mag indienen
   • de kinderen ouder dan 12 jaar moeten hun reisdocument aanvraag ondertekenen, die moet medeondertekend worden door de ouder die de ouderlijke macht uitoefent.
   • Het kind (0-18 jaar) moet aanwezig zijn bij de aanvraag van zijn reisdocument om zijn identiteit en zijn foto te controleren.
   • De foto van de aanvrager onder de 6 jaar: alle inwilligingscriteria van de foto zijn van toepassing: behalve de houding: de criteria "ogen op horizontale lijn", "hoofd recht" en "schouders recht".

Uitdrukking van het gezicht: de criteria "neutrale uitdrukking", "blik recht in de lens" en "mond gesloten". De aanvraagformulieren moeten persoonlijk ondertekend worden aan het loket. - het oude reisdocument teruggeven (in geval van diefstal, een verklaring aan de politie afleggen).

TARIEVEN

 • Volwassen prijs: 94.25 €
 • Minderjarige prijs: (0 tot 18 jaar): 64.25 €

TERMIJN

 • 10 werkdagen