Economisch leven

Jacques Wienerdreef, 1,3,5, 1170 Brussel
Tel : 02/674.74.26 - 02/674.75.77
Fax : 02/672.52.19
E-mail : handel@wb1170.brussels
Openingsuren : de 8u30 tot 12u en van 14u tot 17u.
(met uitzondering van de maanden juli en augustus, van 8 tot 13 u)

De dienst Economisch Leven heeft als opdracht de ondersteuning en promotie van handelszaken, vrije beroepen en ondernemingen in de gemeente. Daartoe werkt de dienst nauw mee aan de verschillende animaties (rommelmarkten, feesten in handelsbuurten, verlichtingen en eindejaarsanimaties,…) ter promotie van vrijhandel in producten en diensten.

 De dienst is meer in het bijzonder verantwoordelijk voor de organisatie van de wekelijkse zondagsmarkt rond het Gemeentehuis, alsook voor de toekenning van locaties voor kermisuitbaters bij de lente- en herfstkermissen.

Verschillende soorten hulp, tussenkomsten of administratieve stappen worden ondernomen ten behoeve van handelaars of van degenen die inlichtingen over de handelspraktijken wensen te bekomen (informatie betreffende de vergunningen voor de rondtrekkende handelaars, opening van een nieuwe handelszaak, vestiging als zelfstandige, ...).

 

Economisch leven