Handelswijken en animaties

Handelsanimaties

In samenwerking met de Vereniging voor Handelsbevordering organiseert de dienst Economisch Leven elk jaar verschillende evenementen om de lokale bedrijven te ondersteunen.

Handelswijken in viering :

Feesten georganiseerd in de verschillende wijken van de gemeente:

- in juni-juli: Middelburg-Wiener-"Vénerie", Duc-Pinson, Bezemhoek en Aartshertogen-Visserijen.
- in september: Keym-Vander Elst, Arcaden-Visé en Drie-Elan-Futaie.