Wekelijkse markten

De gemeente Watermaal-Bosvoorde organiseert twee markten:

  • op zondag van 8u tot 14u rond het gemeentehuis van 8u tot 14u
  • op woensdag, van 15.00 tot 20.00 uur, op het Keymplein. Deze markt is gericht op lokale producten en de kortsluiting.

Deze twee markten worden beheerst door algemene voorschriften inzake ambulante activiteiten. Zij vermelden niet alleen de tijdschema's, maar ook alle maatregelen voor de werking van de markten, met inbegrip van de voorwaarden voor de toewijzing van de plaatsen.

Algemene regelgeving van de Keym markt
Algemene regels van de Bosvoorde markt
De installatie op de markt is onderworpen aan de betaling van een plaatsrecht, waarvan u de bedragen vindt in de fiscale regelgeving.

Fiscale regelgeving voor de marktprijs.

Verzoeken tot deelname moeten worden gericht aan:
De dienst Economisch Leven
Gemeentehuis
Antoine Gilsonplein, 1
1170 Brussel

Hier zijn de documenten en informatie die bijgevoegd moeten worden:

  • Een kopie van de machtiging voor ambulante activiteiten en een kopie van de machtiging voor elke werknemer;  
  • Een kopie van het uittreksel uit het handelsregister en/of het ondernemingsnummer (het registratienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (of de identificatie in plaats daarvan, wanneer de onderneming buitenlands is));
  • Het type groentetent (display-vrachtwagen, display-aanhangwagen, winkel, enz.) en het aantal meters dat deze faciliteit in gebruik is;    
  • Artikelen en goederen te koop;
  • Een kopie van de identiteitskaart en een kopie van de identiteitskaart van elke werknemer;
  • Een kopie van de toelating of het certificaat van het FAVV voor verkopers van levensmiddelen;
  • Een kopie van een zedelijkheidscertificaat of document art. 596 1 van het Wetboek van Strafvordering "lokalen voor de verkoop van gedistilleerde dranken" voor tuinders die gegiste dranken en/of gedistilleerde dranken aanbieden per glas bij de consumptie van levensmiddelen ter plaatse;
  • De contactgegevens van de manager van de ambulante handel (postadres, telefoon en e-mail).