Dienst Mobiliteit

1ste verdieping van het Hooghuis
T. 02.734.34.32
mobiliteit@wb1170.brussels
Uurrooster : op maandag van 9u tot 11u30 en op donderdag van 14u tot 16u30 (behalve in juli en augustus : maandag en woensdag 09u-11u30).

De mobiliteitsdienst controleert en implementeert het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Het stelt gemeentelijke plannen en verordeningen op. Het neemt deel aan de ontwikkeling van regionale en gemeentelijke mobiliteitsprojecten. Het brengt adviezen uit in het kader van regionaal overleg over mobiliteit. Het organiseert de "Autovrije Dag" en verschillende bewustmakingsacties rond mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor het gemeentelijke zakenreisplan. Het neemt deel aan de eenheid POLUTRA (politie - stedenbouw - openbare werken) die zich bezighoudt met lokale mobiliteitskwesties.

Dienst Mobiliteit