Dienst Sport

Gilsonplein 6
T. 02.674.74.72
sports@wb1170.brussels
Alle dagen van 8 uur tot 17 uur.
Juli en augustus van 08 uur tot 13 uur

Algemene bevoegdheden van de dienst
Volgende taken zijn ten laste van de dienst :

  • Bepalen van de gemeentelijke politiek in het domein van de sport;
  • Opstellen van het meerjarenplan voor de renovatie van de sportinfrastructuren;
  • Deelnamen aan de gemeentelijke actie ten gunste van de fiets en dit in samenwerking met Provelo;
  • Technische en administratieve opvolging van de politiek voor de speelpleinen van het openbare domein en de gemeentelijke scholen.

 

Dienst Sport