59 middelgrote woningen, 1 kinderopvang en een huisartsenpost aan de Aartshertogenlaan

Om te voldoen aan de behoeftes van talrijke bewoners zullen 59 nieuwe, uiterst energiezuinige woningen, 1 kinderopvang met 46 bedden en een huisartsenpost aangelegd worden aan de Aartshertogensquare en Berensheide. Het project werd ontworpen door architect Pierre Blondel en de werken gaan deze herfst nog van start.

Overeenkomst met het Gewest

In 2011, dus tijdens de vorige legislatuur, hebben de Gemeente en de Gewestregering een overeenkomst ondertekend voor de bouw van ongeveer 55 woningen, een ondergrondse parking met 20 parkeerplaatsen en een collectieve kinderopvang: de Gemeente stelde het terrein tussen de Aartshertogensquare, de Aartshertogenlaan en Berensheide ter beschikking van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) die dit project in goede banen zou leiden. De GBHM is dus de opdrachtgever, houder van de bouwvergunning en staat ook in voor de opvolging van de werken.

De overeenkomst die op 18 januari 2011 werd ondertekend, kan hier gedownload worden.

In 2012 werd aan deze overeenkomst een aanhangsel toegevoegd dat een oppervlakte voorzag van ongeveer 200 m² voor de installatie van het Medisch Huis van Watermaal-Bosvoorde en een parking van ongeveer 55 plaatsen, waarvan 20 ondergronds.

Het aantal woningen is daarna nog geëvolueerd om beter te voldoen aan de vraag naar kleine woningen met 1 en 2 slaapkamers vanuit de bevolking van Watermaal-Bosvoorde: zo kwam het aantal op 59 woningen zonder dat de te bouwen oppervlakte of het aantal bewoners gewijzigd werd.

59 middelgrote woningen

De woningen worden verhuurd door de Gemeentelijke grondregie aan gezinnen die een te hoog inkomen hebben om in aanmerking te komen voor sociale woningen maar tegelijkertijd ook de huur- en/of verkoopprijzen niet aankunnen die gehanteerd worden op de privémarkt in Watermaal-Bosvoorde. Het zijn “quasi-passiefwoningen” (volgens norm PEB 2015), dus ze zijn bijzonder energiezuinig.

De 59 woningen worden verdeeld in:

o   23 woningen met 1 slaapkamer, waarvan 1 aangepast aan mindervaliden

o   23 woningen met 2 slaapkamers, waarvan 2 aangepast aan mindervaliden

o   10 woningen met 3 slaapkamers

o   3 woningen met 4 slaapkamers

Ze omvatten bovendien:

o   1 uitgerust collectief lokaal

o   57 parkeerplaatsen voor auto’s (waarvan 22 ondergronds) en 118 stalplaatsen voor fietsen

o   Groene ruimtes die gebruikt kunnen worden voor verschillende activiteiten: sport, wandelen, privé-tuin, speeltuin, collectieve moestuin, …

De plannen kunnen samen met de bouwvergunning hier gedownload worden.

Om zich in te schrijven op de lijst met kandidaat-huurders en/of om praktische informatie te verkrijgen over gemeentewoningen, volgt u deze link.

Een gemeentelijke kinderopvang met 46 bedden

Net zoals in de twee andere kinderopvangcentra van de gemeente is de toegang prioritair voorbehouden voor kinderen van ouders die in Watermaal-Bosvoorde gedomicilieerd zijn.

Dit wordt een kinderopvang die gecontroleerd en gesubsidieerd wordt door de ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance) en die bestemd is voor kinderen van 0 tot 3 jaar. De prijs die de ouders betalen is gelinkt aan het maandinkomen van het gezin en is bovendien fiscaal aftrekbaar.

Om uw kind in te schrijven en/of praktische informatie te verkrijgen over de gemeentelijke kinderopvang, volgt u deze link.

Een medisch huis

Het medisch huis van Watermaal-Bosvoorde/Oudergem, dat momenteel gelegen is aan de Lammerendrieslaan in verouderde lokalen, zal deze ruimte van 200 m² aan de Gemeente huren.

Zo kan het personeel de patiënten in een meer comfortabele omgeving ontvangen.

Voor meer informatie over het medisch huis kunt u bellen naar 02 660 96 34

Verloop van de werken

Na de procedure voor de offerteaanvraag geleid door de BGHM werd de uitvoering toevertrouwd aan het bedrijf In Advance SA (aannemer).

De werken zullen in de herfst van 2017 beginnen en een periode van twee jaar bestrijken (eventueel langer in geval van slechte weersomstandigheden of onvoorziene factoren). De woningen zullen in principe vanaf eind 2019 beschikbaar zijn.

informatie adres: archiducsud@inadvance.be