Aanslagen van dinsdag 22 maart : veiligheidsmaatregelen in de scholen

Mevrouw, Mijnheer,

Gezien het akkoord van al de Burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de volgende veiligheidsmaatregelen in de scholen genomen vanaf woensdag 23 maart 2016 en tot nader order :

 

  • Enkel één ingang per gebouw;
  • Gedurende de lessen, de deur vergrendelen;
  • Bijkomend personeel te voorzien aan de ingang van de school en dit op het moment van aankomst en vertrek van de kinderen en dit ten einde een visuele identificatie van de leerlingen en van de personen die de kinderen gewoonlijk afgeven of ophalen, mogelijk te maken;
  • Bezoekers mogen enkel na afspraak ontvangen worden;
  • Te vermijden is de programmatie van uitstappen buiten de Gemeente (daguitstap,…) ;
  • De opvang blijft behouden en zal normaal doorgaan en dit zolang dit nodig is;
  • Alle andere maatregelen die de directie nodig acht om de veiligheid te verhogen en dit met kennis van de eigen infrastructuren te nemen.

 

Met betrekking tot de Academies:

De lessen van de Academie voor Schone Kunsten en van de Muziekacademie worden behouden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en uw medewerking en we houden u op de hoogte als er meer informatie beschikbaar komt.