Binnenkort een nieuw sportveld met vrije toegang in de G. Benoidtlaan

De Gemeente heeft onlangs een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend om het sportveld van de ”Tuinwijk “Le Logis”, gelegen in de Georges Benoidtlaan, als een ware sportagora in te richten

Een ontwerp bedacht in samenwerking met de jongeren

Het sportveld gelegen in de G. Benoidtlaan, is vandaag de dag omwille van slechte weersomstandigheden, spijtig genoeg vaak onbegaanbaar.

De wil om  gratis –en vrij toegankelijke sportvelden voor jong -en oud te kunnen aanbieden, spoorde het College aan om de nodige stappen te ondernemen ten einde dit veld op adequate wijze tot een heus sportveld om te bouwen.

Om dit te verwezenlijken startte de gemeente, met de buurtjongeren en met behulp van het Jeugdhuis, een samenwerkingsproces om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de jongeren te kunnen beantwoorden. Twee vergaderingen gaven de gelegenheid om op basis van hun opmerkingen, (belang van verlichting, algemene inrichting van het veld, plaats van de toestellen….) aan het project vorm te geven.

Het project

Het project voorziet de inrichting van een multi-sportveld met synthetische vloerbekleding, het plaatsen van sport/trainingstoestellen, banken en verlichting. Met de bedoeling om het veld het hele jaar door en in goede omstandigheden, toegankelijk te houden, zal een oud afdak wederom geplaatst worden

De inrichting zal, in overeenstemming met de bescherming van het patrimonium verlopen.

Dit veld is eigendom van de coöperatieve vennootschap “Le Logis” en maakt deel uit van de beschermde perimeter van de Tuinwijken. Als verantwoordelijke instantie, bevoegd met de controle over de goede bescherming van het Brussels patrimonium, werd de dienst Monumenten en Landschappen met de uitwerking van dit project geassocieerd.

De volgende stappen

De termijn van het vooronderzoek van deze aanvraag telt 135 dagen. Het vooronderzoek omvat volgende stappen:

-             Volledig ontvangstbewijs van de aanvraag door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

-             Advies van het College van Burgemeester en Schepenen

-             Eindbeslissing van de Afgevaardigde Ambtenaar, vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

-             Afgifte van de vergunning