Maatregelen om de opmars van de buxusmot in te perken

De buxusmot, een uit Oost-Azië afkomstige nachtvlinder waarvan de rupsen in 2017 grote schade hebben aangericht in het Brussels gewest, heeft begin 2018 opnieuw de kop opgestoken. We herinneren daarom aan maatregelen die door de overheid, maar ook door particulieren moeten worden genomen.

Leefmilieu Brussel heeft medio april de eerste schade als gevolg van de terugkeer van de buxusmot vastgesteld in enkele parken waarvan het de beheerder is (Tuinen van de Bloemist, Koloniale Tuin, Sobieskipark, Jubelpark). Leefmilieu Brussel voert daarom meerdere maatregelen in om de opmars van deze plaag in de groene ruimten zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

  • De buxusplantingen die in 2017 het zwaarst getroffen waren, zijn vervangen door andere soorten.
  • In geklasseerde groene ruimten en in het geval van heesters met erfgoedwaarde zijn we gestart met de eerste toepassingen van in de biologische landbouw toegelaten bestrijdingsmiddelen. Die zijn met zorg geselecteerd om de impact op het milieu, de medewerkers en het publiek zo beperkt mogelijk te houden. Deze curatieve, niet-preventieve besproeiingen worden alleen uitgevoerd waar aantoonbaar sprake is van aantasting. Er zijn informatievoorzieningen getroffen en waar nodig worden de behandelde zones gesloten voor het publiek. Rekening houdend met de risico's voor bijen, gebruiken we tijdens de bloeiperiode van de buxus (april-mei) geen niet-selectieve biologische bestrijdingsmiddelen. We gebruiken een selectief product dat enkel vlinderrupsen aanpakt, op basis van Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk). In België is dit type bestrijdingsmiddel evenwel voorbehouden aan professionals.
  • In de groene ruimten zijn droge feromoonvallen geplaatst die specifiek op de buxusmot zijn gericht om de populaties volwassen vlinders te kunnen opvolgen en de interventies van de medewerkers van Leefmilieu Brussel beter te kunnen afstemmen.

 

Wat kunnen particulieren doen?

Als particulier moet u buxusstruiken die vorig jaar zijn aangetast, beslist niet vervangen door nieuwe planten. Het is aanbevolen ernstig aangetaste, individuele planten uit te trekken, want ze vormen een ideale haard voor de verspreiding. Er bestaan tal van planten die tegen regelmatig snoeien bestand zijn en die de structurerende rol van buxus in een tuin prima kunnen overnemen. Worden toch nieuwe buxusplanten in de tuin geplaatst, zorg er dan voor dat u die bij de aankoop zeer aandachtig inspecteert om te voorkomen dat u eitjes of rupsen in tot nu toe gespaard gebleven zones binnenbrengt.

Zorg er ook voor dat snoeisel en overblijfselen van aangetaste buxusplanten in goed gesloten, witte vuilniszakken worden ingeleverd, zodat ze worden verbrand. Slecht uitgevoerde compostering kan ook leiden tot de verspreiding van nieuwe, schimmelgerelateerde ziekten, waardoor het buxusbestand nog kwetsbaarder wordt!

In het geval van zeer zware aantasting of bij heesters met erfgoedwaarde, is het afgewisseld gebruik van biologische insecticiden, zoals producten op basis van pyrethrine en koolzaadolie of op basis van spinosad, in het Brussels gewest toegestaan. Let wel op : deze producten van natuurlijke herkomst zijn gevaarlijk voor bijen en moeten dus niet worden gebruikt voor buxusplanten in de directe omgeving van perken met honingbloemen, moestuinen of tijdens de bloeiperiode van de buxus (april – mei). We bevelen in alle gevallen aan de aanwijzingen op het productetiket nauwkeurig op te volgen en in de winkel advies te vragen aan een adviseur met NP-certificering.

 

Er zijn drie trefzekere criteria waaraan buxusmotrupsen kunnen worden herkend :

  • De rupsen zijn enkel en alleen op buxusplanten te zien, ongeacht de variëteit.
  • De rupsen zijn herkenbaar aan de glanzende zwarte kop en het lichtgroene lijf met donkergroene strepen in de lengterichting.
  • De rupsen weven een web van zijdeachtige draden rond de takken en bladeren en op de grond onder de struiken zijn groene rupsenuitwerpselen te zien.
  • Aan het begin van het jaar zijn alleen de rupsen te zien. Die zijn tussen de 2 en 3 cm lang. De eerste volwassen motten worden in de loop van de maanden mei/juni verwacht. In die tijd zal de schade aan de buxusplanten naar verwachting verminderen, om later weer sterk te verergeren.

 

Meer weten?

Brussel leefmilieu, T. 02.775.75.75