Een gemeentelijke premie om uw kat te steriliseren

Een gemeentelijke premie om uw kat te steriliseren

Een kattenpaartje heeft gemiddeld 8 kittens per jaar. Na 1 jaar zijn er al zo’n 25 kattenkoppeltjes. En 5 jaar later zullen het eerste koppeltje en al hun afstammelingen het leven schenken aan... 5.000 kittens. Als we er niets aan doen, zal de voortplanting van katten voor een echte bevolkingsexplosie zorgen!

Zeer veel kittens worden achtergelaten in dierenasielen waar niet genoeg plaats is om alle dieren te houden. Het is niet mogelijk om voor alle dieren een nieuwe thuis te vinden. Gevolg? In 2015 kreeg 37% van de kittens die naar het asiel werden gebracht een spuitje.

Worden ze bij de geboorte niet gedood of naar een dierenasiel gebracht, dan hebben zwerfkatten het vaak hard te verduren: ze hebben vaak honger of zijn ziek en zien af van de koude. Daarenboven heeft hun toename grote gevolgen op het natuurlijk ecosysteem, meer bepaald op de vogelpopulaties waar zij als natuurlijk roofdier jacht op maken.

Sterilisatie kan een dergelijke situatie vermijden.

Met de hulp van Brussel Leefmilieu,geeft de gemeente u een premie van 25 € (voor katers) en van 50€  (voor wijfjes) voor de sterilisatie van uw huisdier.  

De premie moet worden aangevraagd via het ad hoc formulier. Daarnaast moet u het attest van sterilisatie van de dierenarts toevoegen alsook de originele factuur en een kopij van uw identiteitskaart.

De aanvraag moet binnen de drie maand na de sterilisatie worden ingediend en uiterlijk voor 30 november 2018.  Er worden maximum 3 premies per jaar en per gezin toegekend voor een gezin dat in Watermaal-Bosvoorde is gedomicilieerd. Steeds in de mate van de beschikbare kredieten.

Info : Dienst Leefmilieu, leefmilieu1170@wb.irisnet.be, 02.674.74.32.

Verordening betreffende de toekenning van premies voor sterilisatie van huiskatten