Transparantie van de bezoldigingen 2018

Transparantie van de bezoldigingen van openbare mandatarissen.

De ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen bevat o.a. de verplichting voor de gemeente om een jaarverslag bekend te maken.

Dit laatste bevat:

 • een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en alle representatievergoedingen die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn ;
 • een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;
 • een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegheidsdelegatie toegewezen is;
 • een  lijst van de door de gemeente toegekende subsidies met vermelding van de begunstigden en de bedragen ervan.

Dit verslag is hier beschikbaar (jaar 2018) :

Zoals vorig jaar heeft de gemeente Watermaal-Bosvoorde beslist verder te gaan en de volgende documenten ook te publiceren :

 • een kadaster van het geheel van de toegekende mandaten aan de Gemeente Watermaal-Bosvoorde in het geheel van de openbare of para-openbare structure en in de daaruit vervaadigde structuren (bv : intergemeentelijke vennootschapen, gemeentelijke of gewestelijke vzw's...) gehonoreerd of niet, en de aanwezigheiden op de vergaderingen van de mandatarissen aangeduid door de gemeenteraad, zoals door de politieke partijen meegedeeld.
 • de bezoldigingen van de mandatarissen van het OCMW
 • de samenstelling van de kabinetten van de Burgemeester en de schepenen

  Eindelijk dienen voortaan ook de gemeentelijke VZW’s een verslag te publiceren met een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en alle representatievergoedingen, van de reizen van de mandatarissen in het kader van hun mandaten en van de overheidsopdrachten die de VZW toegewezen heeft.

  Dit verslag is hier beschikbaar (jaar 2018):