Dienst Informatie

Gelijkvloers van het Gemeentehuis
Antoine Gilsonplein, 1
1170   Brussel
Contact : 02.674.75.16
informatie@wb1170.brussels


De dienst Informatie-Participatie verzorgt het contact met de bevolking en verstrekt inlichtingen op spontane wijze (realisatie et uitdeling van het gemeenteblad, organisatie van informatievergaderingen, het oprichten van een internetsite, de aankondiging van activiteiten, het versturen van foldertjes…) of op aanvraag. Een van de initiatieven bestaat erin de bewoners te stimuleren om actiever aan het beheer van hun gemeente  te participeren.

De dienst maakt ook fotoreportages van de gemeentelijke feesten zoals tentoonstellingen, bloemenfeest…

Nutige linken :

Gemeenteblad "1170"

De dienst geeft een informatieperiodiek, "1170", uit. Deze publicatie wordt in 13.100 exemplaren gedrukt : 12.500 exemplaren worden op het grondgebied van de gemeente huis-aan-huis bedeeld, een honderdtal exemplaren worden verstuurd aan de pers, aan Chantilly (stad verbroederd met Watermaal-Bosvoorde), aan de andere brusselse gemeenten, … en de overige worden ter beschikking van de bevolking gesteld in het Gemeentehuis, in het Hooghuis, in de handels, in de culturele centra of bibliotheken.

INFORMATIEVERGADERINGEN

  • Participatievergaderingen : deze moeten beschouwd worden als een mogelijkheid tot gedachtenuitwisseling tussen de bewoners van de gemeente , het College van Burgemeester en Schepenen, de afgevaardigden van de Buurtcomités en de verantwoordelijken van sommige gemeentediensten (Openbare Werken, Stedenbouw, Politie ...).

Via deze vergaderingen wil men de bewoners van de gemeente de gelegenheid bieden hun mening te uiten over alle kwesties die betrekking hebben op hun wijk en om vragen van algemene aard betreffende het beheer van de gemeente te stellen.

De gemeente werd in 6 zones onderverdeeld zodat bewoners uit eenzelfde wijk op een welbepaalde dag samenkomen.

INTERNETSITE

Le service de l'Information gère le site Internet. Pour toute demande et/ou suggestions, veuillez prendre contact avec lui


 

 

Dienst Informatie