Dienst Jeugd

1-3-5 Jacques Wienerdreef
Uurrooster : 8u – 12u / 14u – 17u
Contact : jeugd@wb1170.brussels
Tel. 02.674.75.22

De dienst Jeugd is belast met administratieve bevoegdheden en de ondersteuning van de acties georganiseerd door zijn partners, de dienst Preventie, het Jeugdhuis MJWB, het wijkhuis van de Dries, het wijkhuis van de Tuinwijken, de Espace Eland.

De dienst organiseert de vakantiepleinen en de animatie van het speelplein op de Dries.

De dienst neemt ook de organisatie van de jeugdbewegingen ten laste evenals de animatie “Place aux Enfants” (Roefeldag).

Dienst Jeugd