Energie

3de verdieping van het Hooghuis
Openingsuren: 8u30-12u
Contact: energie@wb1170.brussels

T.: 02.674.74.57
Fax.: 02.674.75.10

 
 • Uitvoering van het Actieplan Duurzame Energie. Hoofddoelstelling « Vermindering met 40% van het energieverbruik van de openbare gebouwen, zonder comfortverlies voor de gebruikers ». Namelijk:
 • Energieboekhouding: maandelijkse meterstanden/facturen, analyses van het verbruik (e.a. NRClick), jaarlijkse balans.
 • Steun aan de dienst Openbare Werken voor energiebesparende werken.
 • Hulp voor de goede programmering van de verwarmingsregelingen, objectiviteit van de temperaturen in de gebouwen via nemen van maatregelen.
 • Aanvraagdossiers voor premies en subsidies voor energiebesparende werken.
 • Follow-up van de productie installaties van elektriciteit, o.a. groene certificaten.
 • Methodes van aanmoediging/informatie bij bezetters van de openbare gebouwen betreffende energiebesparing.
 • Aanspreekpunt van de opdrachtcentrale Interfin voor de aankoop van gas en elektriciteit voor de gemeentelijke gebouwen.
 • EPB-certificering van openbare gebouwen (in samenwerking met de dienst Stedenbouw/Milieu).
 • Aanmoedigings-/ informatie-initiatieven bij de burgers inzake energiebesparing.
 • WATER: certificatie/archivering van rekeningen en invoeren van een waterverbruik boekhouding van de openbare gebouwen.