Dienst Grondbedrijf (gemeentelijke woning)

3de verdieping - Hooghuis (2 Antoine Gilsonplein)
Openingsuren : 08u30 - 11u30 en 14u00 - 16u30 (in juli & augustus : 8u-12u) of op afspraak
T. 02.674.74.37 - grondbedrijf@wb1170.brussels

Het Grondbedrijf van Watermaal-Bosvoorde heeft als opdracht om ter beschikking te stellen van de inwoners, op het grondgebied van de gemeente, van de financieel toegankelijke huisvestingen (gemiddeld en sociaal) teneinde de jonge families en ouderen toe te laten om in de gemeente te blijven. Zij beheert een als volgt verdeeld patrimonium:

 • 45 sociale huisvestingen
 • 48 gemiddelde huisvestingen
 • 3 huisvestingen aan marktprijs
 • 3 huisvestingen voor PBM (personen met beperkte mobiliteit)
 • 10 huisvestingen gehuurd door VZW’s (waarvan 6 geïsoleerde huisvestingen in groep habitat bestemd voor ouderen en huisvestingen voor mentaal gehandicapte kinderen)
 • 2 huizen bestemd voor Lokale opvanginitiatieven (LOI) die door OCMW worden gehuurd, die asielzoekers huisvest.


Hoe zich in een gemeentehuisvesting inschrijven?

Op algemenere wijze, beheert het Grondbedrijf het particulier patrimonium van de Gemeente waarin men terugvindt:

 • 2 benzinestations
 • 2 kantoren
 • 5 handels
 • 4 werkplaatsen voor artiesten
 • 50 parkings