Dienst Leefmilieu

Hooghuis (1ste verdieping) - A. Gilsonplein 2
T. 02.674.74.32. (fax : 02.674.74.25)
leefmilieu@wb1170.brussels

De Dienst Leefmilieu is geopend op maandag van 9u tot 11u30 en op donderdag van 14u tot 16u30 (behalve in juli en augustus: op maandag en woensdag van 9u tot 11u30).
De permanenties zijn ook beschikbaar elke maandag avond van 17:30 tot 20u00, met als enig doel om vergunningsaanvragen in te dienen en openbare onderzoeken te raadplegen.

Wat zijn de opdrachten van de dienst Leefmilieu?

  • Conseiller et renseigner le citoyen;
  • De burger aanraden en informeren;
  • De burger sensibiliseren voor het respect voor het leefmilieu (bv. door het organiseren van informatieavonden);
  • Onderzoek van de aanvragen voor milieuvergunningen (voorheen "Commodo-Incommodo" genoemd) overeenkomstig de geldende wetgeving (Ordonnantie van 5 juni 1997 inzake milieuvergunningen).
  • Openbare onderzoeken organiseren
  • Het overlegcomité organiseren (zijn advies is vereist bij de aanvraag van een milieuvergunning klasse 1A en 1B).
  • De bestaande uitbatingen controleren;
  • De klachten van bewoners ontvangen en de overtredingen vastleggen;
  • Doorzoek in het archief (u kunt de plannen van een geclassificeerde installatie opvragen door contact met ons op te nemen op 02.674.74.30 uur. De raadpleging is gratis. U kunt kopieën van deze documenten verkrijgen tegen de volgende kosten: 52,50 € + 7,00 € per m² grondplan, + 0,17 €/A4 + 0,30 €/A3).

Nuttige adressen

Premies

Energiepremie (zonne-energie-uitrusting; verwarming; huishoudelijke apparaten)
Brussel-Milieu (BIM)
Gulledelle 100
1200 Brussel
Tel. 02.775.75.75
http://www.bruxellesenvironnement.be
Tél. 02.775.75.75
http://www.bruxellesenvironnement.be

Buurtconflicten

Vredegerechtigheid

Waversesteenweg 1789
1160 Brussel
Tél. 02.672.87.58  


 

 

Dienst Leefmilieu