Handelaars-Bedrijven-Verenigingen-Verplichting inzamelcontract

Verplichting in de Brusselse regio voor iedere producent of houder van afvalstoffen ander dan een huishouden (ondernemingen, handelaars, zelfstandigen, verenigingen, besturen…)

Waarover gaat het ?

 1. Een ophaalcontract met een bij Leefmilieu Brussel geregistreerd ophaler afsluiten
 2. de zakken of containers van uw ophaler gebruiken
 3. het kartonpapier selectief sorteren in aanvulling op wat u reeds gesorteerd heeft. Merk op dat: sinds 1991 moet u uw gevaarlijk afval al scheiden van andere fracties; andere stromen (waaronder PMC-verpakkingen) moeten vanaf 2014 gesorteerd worden. 

Heb ik met deze verplichtingen te maken ?

Iedere producent of houder van andere dan huishoudelijke afvalstoffen die ervoor kiest zijn afval door een geregistreerde ophaler te laten ophalen, sluit een ophaalcontract met deze laatste, wanneer de hoeveelheid geproduceerd afval groter is dan :

 • 30 liter voor de fractie van restafval vergelijkbaar met huishoudelijke afsvalstoffen
 • 50 liter voor de fractie van PMD-afval (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons);
 • 30 liter voor de fractie van proper en droog papier en karton.

 Wat moet ik doen om aan de verplichting te voldoen ?

 • Een contract hebben of afsluiten met een geregistreerde ophaler.

In geval van controle kunt u ook het bewijs leveren, via factuur of attest, dat uw afval goed opgehaald worden door een geregistreerde ophaler.

 • Neem indien nodig maatregelen binnen uw bedrijf om aan de verplichting te voldoen voor het sorteren van papier en karton.

  

Waarom deze verplichtingen?

 • Het recyclen van afval bespaart zowel grondstoffen als energie.
 • De financiering van professioneel afvalbeheer moet gescheiden worden van de financiering van de gezinnen.

Meer informaties ?

 • Neem contact op met Leefmilieu Brussel op 02/775.75.75 ou sur www.bruxellesenvironnement.be.
 • Raadpleeg de lijst van inzamelaars van ongevaarlijke afvalstoffen op de volgende website  www.bruxellesenvironnement.be.
 • Neem contact op met uw afvalophaler die u graag helpt bij het organiseren van selectieve inzameling binnen uw bedrijf.