Dienst Stedenbouw

Hooghuis, op de 1ste verdieping
A. Gilsonplein, 2
Secretariaat : T. 02.674.74.32 - Fax: 02.674.74.25
stedenbouw@wb1170.brussels

Wijziging van de openingsuren vanaf 06 januari 2020 : maandag van 9 tot 11u30 en donderdag van 14u tot 16u30.
Permanentie op maandag s'avonds tussen 17u30 en 20u en van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u alleen voor de openbare onderzoeken en de stedenbouwkundige dossiers.
Van 1 juli tot 31 augustus, is de dienst geopend op maandag en dinsdag tussen 8u30 en 12u.

Algemene bevoegdheden van de dienst :

  • Onderzoek van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning:
    Aktes en werken voor de bouw, afbraak, verbouwing, wijziging (buitenaspect: veranda’s, raamwerk*, dakvensters*, plamuur, verf, …); binnenwerken; tuinhuizen*; tuinaanleg; terras), vellen van bomen* … (*: vrijgesteld van dossierkosten en gemeentelijke belasting)
  • Controle van de aktes en uitgevoerde werken (gelijkvormigheid met de stedenbouwkundige vergunningen)
  • Vaststelling van de inbreuken
  • Zoeken naar archieven (verguning, toelatingen en gebouwenplannen)
  • Studie van stedenbouwkundige verbouwingsplannen
  • Studie van verbouwingsprojecten voor openbare ruimten
  • Organisatie van thematische informatieavonden

Werken op komst? Neem inlichtingen

Zelfs al lijkt stedenbouw soms ingewikkeld toch kunnen we niet zonder. Stedenbouw vertegenwoordigt namelijk een geheel van onontbeerlijke regels om het karakter van onze wijken en de kwaliteit van ons leefmilieu te vrijwaren.

Een stedenbouwkundige vergunning is er niet om inwoners die projecten hebben, beperkingen op te leggen. Het tegendeel is waar. Sommige werken, hoe banaal ook, zoals gevels opnieuw verven, raam-en deurkozijnen vervangen of een achteruitbouwzone inrichten hebben steeds een impact op de openbare ruimte en het uitzicht van de wijken.

Loop dus voor elke renovatie – transformatie van uw huis zeker eerst even bij de dienst Stedenbouw binnen.

Daarenboven controleert de dienst of de werken conform de afgeleverde vergunning uitgevoerd werden.  Is dat niet zo, dan wordt er gevraagd om deze conform te maken.

Wordt de stedenbouwkundige vergunning niet nageleefd of werden de werken zonder vergunning uitgevoerd, dan wordt er een overtredingsproces-verbaal opgesteld dat aan het Parket wordt overgemaakt. De rechter doet uitspraak over de opgelegde boetes.  

Hoe dan ook, er moet altijd een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning worden ingediend, ofwel om de situatie te regulariseren (indien dit kan), ofwel om aanpassingswerken uit te voeren, of nog om het in staat te herstellen.

U kunt een kopie van de plannen van een gebouw (met toestemming van de eigenaar(s)) verkrijgen door contact met ons op te nemen op 02.674.74.32.  U kunt een kopie van deze documenten verkrijgen tegen betaling van de volgende kosten: 53,50 € + 7,20 € per m² plan.

Een gewestelijk nuttig website : www.stedenbouw.irisnet.be

Dienst Stedenbouw