De dienst Cultuur

Antoine Gilsonplein 6
Uurrooster : 08u-12u/13u-17u
Juli en augustus : 7u-13u
Contact: T. 02.674.74.63
cultuur@wb1170.brussels

In het algemeen probeert de Dienst Cultuur kunst te promoten en de kunstenaars van Watermaal-Bosvoorde te ondersteunen, evenals derden die het cultureel leven van de gemeente wensen aan te moedigen.  Daartoe worden diverse evenementen georganiseerd en ondersteund, die zowel de muziekwereld als de plastische kunsten omvatten. 

De Dienst zorgt niet alleen voor het kunstpatrimonium van de gemeente (aankoop van kunstwerken, inventaris en onderhoud van de werken, onderzoek naar kunstenaars, ...), maar probeert ook de onderzoekers in hun talrijke stappen (verleden van de gemeente, kunstenaars, gebouwen, samenstelling van een iconografische databank,…) te helpen.

De Dienst, die voor de bezetting en de verhuur van de Salons van het Hooghuis en het Station van Wartermaal verantwoordelijk is, dient eveneens de planning strikt te beheren, de contracten op te maken, ervoor te zorgen dat het reglement wordt nageleefd en dat de lokalen effectief worden beheerd.

De Dienst Cultuur staat op administratief en technisch vlak het brede netwerk bij van de Franstalige en Nederlandstalige lokale bibliotheken en ludotheken evenals voor het Centrum voor Lokale Geschiedenis van Watermaal-Bosvoorde.

Sinds 1 januari 2015 werd de dienst Cultuur uitgebreid met een ‘Cultuurbeleids-coördinator’ die belast is met de het coördineren van de acties die door de diverse Nederlandstalige gemeentelijke partners op touw gezet worden (oa. Het Gemeenschaps-centrum WaBo en de Rozenberg bibliotheek) et dit na aanneming van het Nederlandstalige Cultuurbeleidsplan door de Gemeenteraad voor de periode 2015-2019.

 

De dienst Cultuur