Mijn DOSSIER : attesten downloaden

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het u mogelijk maakt uw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan u uw gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in uw dossier rapporteren, uw contactgegevens doorgeven en checken wie uw gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze u de kans geeft attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar u zich ook bevindt, te downloaden of af te drukken :

 1. Uittreksel uit de registers
 2. Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest van inschrijving en het attest van verblijfplaats)
 3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 4. Attest van gezinssamenstelling
 5. Attest van leven
 6. Attest van Belgische nationaliteit
 7. Attest van kiesregister
 8. Attest van wettelijke samenwoning
 9. Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
 10. Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

Daarnaast biedt het Rijksregister u, via Mijn DOSSIER, de mogelijkheid om op vrijwillige basis uw contactgegevens, of enkele daarvan, te communiceren: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en emailadres.

Vele voordelen

Het aanmaken van attesten via de toepassing Mijn DOSSIER zorgt voor een administratieve vereenvoudiging  voor zowel de gemeenten als voor de burgers en heeft vele voordelen:

 • - Gemakkelijker: U hoeft zich niet te verplaatsen naar het gemeentehuis.
 • - Sneller: U beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. U kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die u er om vroeg.
 • - Goedkoper: Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis.
 • - Veiliger: Mijn DOSSIER levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd worden.
 • - Beter voor het milieu: het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en minder verplaatsingen naar het gemeentehuis betekent minder vervuiling.

De communicatie van de contactgegevens kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot deze gegevens kunnen op die manier sneller en directer met u communiceren.

Juridische waarde

De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

We hebben er bij de instanties op aangedrongen attesten die via Mijn Dossier zijn verkregen als geldig te beschouwen en nooit te weigeren.

We bevelen zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren .

Voor meer informatie over Mijn DOSSIER kan u contact opnemen met  de Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken:

Helpdesk BELPIC

T. 02.518.21.16  - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?

Om u te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn DOSSIER heeft u uw elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware).

De meest recente driver kan u hier vinden:

http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren

Van zodra uw kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan u met behulp van uw eID  de toepassing Mijn DOSSIER raadplegen .

U surft  naar het volgend adres:  https://mijndossier.rrn.fgov.be

Voor u toegang krijgt tot uw gegevens in Mijn DOSSIER, zal u uw pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of u werkelijk de persoon bent die u beweert te zijn.