Nieuwjaarsfooi en vuilniszak ophaling

Op het einde van het jaar bellen de Brusselse schoonmaakagenten aan om hun wensen aan de Brusselaars aan te bieden. Het Agentschap Net Brussel tolereert deze praktijk, maar organiseert ze niet.  Om geïdentificeerd te kunnen worden, krijgen de agenten van Net-Brussel een kopie van hun prikkaart en verspreiden ze een folder om de inwoners te informeren dat Net Brussel in 2020 haar 30-jarig bestaan viert. Mocht er sprake zijn van illegale handelingen, dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen (proprete@wb1170.brussels) !