Gelijkvormige afschriften

(loket 3 tel. 02/ 674 74 64-66) :

 

Openingsuren : maandag, dinsdag en vrijdag van 08u00 tot 12u00

Woensdag van 08u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00
Donderdag van 8u tot 19u (van 12u tot 14u en van 17u tot 19u: permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact )
zaterdag van 10u00 tot 12u00 (permanentie: identiteitskaarten voor Belgen, reispassen, getuigschriften, uittreksels, adresveranderingen en betaling uitsluitend per bancontact)
juli en augustus van 08u00 tot 12u00 -van maandag tot vrijdag (op zaterdag gesloten). Op donderdag van 7u00 tot 13u.

Rijbewijzen en dienst vreemdelingen: geen permanentie: uurrooster: maandag, dinsdag, vrijdag: van 8u00 tot 12u00. Woensdag en donderdag van 8u00 tot 12u00 et van 14u00 tot 17u00.


Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat u in uw bezit heeft. Het gemeentebestuur heeft die kopie gecontroleerd en een officieel kenteken gegeven, zoals een stempel of een zegel. Daardoor krijgt de kopie, van bijvoorbeeld een diploma.
U dient zich aan te bieden met de kopij (kopijen) evenals met het origineel
Tarief gratis in zekere gevallen / 9€
 
Het Gemeentebestuur mag geen gelijkvormige afschriften van  « identiteitsdokumenten » (bv :identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen) afleveren. U mag wel een uittreksel van de bevolkingsregisters krijgen. De gemeente mag geen kopijen van  akten van de burgerlijke stand, notariële akten of vonnissen afleveren.
U mag toch een attest dat u titularis bent van zo’n  « identiteitsdokument » krijgen.
 
Sinds 31 maart 2004 mogen federale ambtenaren niet langer kopieën opvragen van een document dat een burger of een ondernemer in zijn bezit heeft en die een gemeentebestuur voor eensluidend moet verklaren. Als u vanaf nu een kopie moet voorleggen in een federale procedure, volstaat het een goed leesbare kopie van het origineel af te geven.
De maatregel is van toepassing op de federale overheid en op de regionale overheden die de maatregel op hun bestuursniveau hebben ingevoerd (de federale overheidsdiensten (FOD’s) en ook de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA én ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, De Post en Belgacom).
Ook voor de Vlaamse overheid volstaat het om vanaf 31 maart 2004 een goed leesbare kopie te gebruiken
Het parlement of een rechtbank kunnen u nog altijd een voor eensluidend verklaarde kopie vragen.