Van 14 tot 31 augustus: boveleidingsportalen

Infrabel voert binnenkort werken uit aan de bovenleidingsportalen tussen de Elandstraat en Eikhove.

De werken zullen ‘s nachts plaatsvinden van 14 tot 31 augustus 2018.

Om veiligheidsredenen vinden deze werken ‘s nachts plaats. Deze kunnen geluidshinder met zich meebrengen.
Infrabel doet al het mogelijke om nacht- en weekendwerken zo veel mogelijk te beperken. Omdat we de sporen slechts beperkt buiten dienst kunnen stellen en omdat de veiligheid op elk moment verzekerd moet blijven, zijn deze jammer genoeg niet altijd uit te sluiten.
 
Vragen ?
T. 0800.55.000