Fix my street

Fix My Street is een app waarmee de burger alle problemen kan melden die hij vaststelt op de openbare ruimte, zowel op het gemeentelijk als op het gewestelijk wegennet.

Een put in de weg, een beschadigd wegdek, een verzakking, een verdwenen markering, een slecht zichtbare fietsmarkering op de grond ...

Al deze mankementen kunnen dan aan de gemeente worden gemeld via smartphone of op de Internetsite http://fixmystreet.irisnet.be.

Zodra het gemeentelijk bestuur of het Gewest op de hoogte zijn gebracht, worden alle nodige stappen genomen om ervoor te zorgen dat deze ongemakken zo snel mogelijk verholpen worden.

Meer inlichtingen op: fixmystreet.irisnet.be

U kunt dit uiteraard ook steeds telefonisch melden, T. 02.674.74.37 of een mailtje sturen naar:

werken1170@wb.irisnet.be