Rioleringswerken in de Lambert Vanderveldestraat te Watermael-Boosvorde.

Mevrouw, Mijnheer,

Langs deze brengen wij u op de hoogte dat VIVAQUA weldra zal starten met de renovatie van de riolering in de Lambert Vanderveldestraat.

De werken zullen bestaan uit:

  • het, in open sleuf, vervangen van de defecte huisaansluitingen op de openbare riolering;
  • en het vervanging van het riool.

De werken zullen op 19 maart aanvangen en 120 werkdagen in beslag nemen (behoudens slechte weersomstandigheden).

VERKEER EN PARKEREN

Tijdens de werf zal er een gedeeltelijk toegangsverbod en een tijdelijk parkeerverbod gelden in de zones waar de werken aan de gang zijn.

Wij blijven te uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen en verzoeken u ons te willen verontschuldigen voor de ongemakken die zich, ondanks al de genomen voorzorgen, kunnen voordoen door de uitvoering van deze werken welke worden uitgevoerd in het belang van de bewoners.

 

 

Info werf

  • Vivaqua : werkdagen: 02/518.85.24
  • Bij dringende gevallen: Centrale wacht : 02/739.52.11