Overlijdensverklaring

 

De overlijdensverklaringen zijn bij de gemeente waar het overlijden heeft plaats gehad aan te geven, zo vlug mogelijk, na het overlijden. Deze aangifte moet geschieden door twee meerderjarigen (vooral leden van de familie of een begrafenisondernemer)
Documenten :

  • Model III C
  • de identiteitskaart van de overledene,
  • het huwelijksboekje van de overledene.

 

Elektronisch loket